นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

จำหน่ายหนังสือ

ของสำนักพิมพ์สยามประเทศ

ติดต่อ-สอบถาม :   คุณมวลชน ไทรนิ่มนวล
Email :                   mounchons@gmail.com

 

1. คนทรงเจ้า

   นวนิยาย โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
   ราคา         130 บาท
   ลดเหลือ   120 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษ Greenread ถนอมสายตา หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

 

2. งู

   นวนิยาย โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
   ราคา         160 บาท
   ลดเหลือ   150 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษ Greenread ถนอมสายตา หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

 

3. ความฝันของผีเสื้อ

นวนิยาย โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
ราคา         235 บาท
ลดเหลือ   180 บาท
พิมพ์ด้วยกระดาษ Greenread ถนอมสายตา หนา 80 แกรม

4. อมตะ

   นวนิยาย โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
   ราคา         125 บาท
   ลดเหลือ   100 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษ Greenread ถนอมสายตา หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

 

5. อิสระภาพและการจองจำ

   นวนิยาย โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
   ราคา         100 บาท
   ลดเหลือ   50 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษ Greenread ถนอมสายตา หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

 

6. เขื่อนกั้นแปซิฟิค

   นวนิยายแปล
   เขียน โดย มาเกอริต ดูราส ( Marguerite Duras )   
   แปล โดย อำภา โอตระกูล
   ราคา         190 บาท
   ลดเหลือ   170 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

7. ชีวิตภายหลังความตาย

   คำบรรยายพระอภิธรรม โดย พระอาจารย์บุญมี เมธางกูร
   ราคา         450 บาท
   ลดเหลือ   350 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ หนา 80 แกรม

 

 

 

 

 

 

 

8. ความฝัน

   คำบรรยายพระอภิธรรม โดย พระอาจารย์บุญมี เมธางกูร
   ราคา         250 บาท
   ลดเหลือ   150 บาท
   พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ หนา 80 แกรม