นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

บทความ

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 3

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ | Comments Off

รัฐ ; เครื่องมือของทุนนิยม (แล้วการศึกษาล่ะ?)

                สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพยายามรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ที่เรียกว่า “ราชอาณาจักรไทย” ให้เป็นปึกแผ่น นั่นก็คือ ทำให้เป็น “รัฐ” และเป็น “รัฐสมัยใหม่” ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกทั้งหลาย พร้อมกับการเป็นรัฐสมัยใหม่ พระองค์ก็ต้องพัฒนาประเทศให้ “ทันสมัย” ตามแบบอย่างตะวันตกเช่นกัน

(more…)

การศึกษาเพี่อความแปลกแยก ตอนที่ 2

Posted by on Sep 26, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ | Comments Off

                เราเริ่มมีการศึกษาอย่างระบบหรืออย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่  5 ซึ่งเป็นรัชสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในลักษณะปฏิวัติ คืออะไรที่เราไม่เคยมีเราก็มี อย่างเช่นเรื่องการศึกษา อะไรที่เรามีแต่มันไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลง เช่นเรื่องการเลิกทาส ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว  ทั้งนี้ก็เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ไปทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกทั้งหลาย

(more…)

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 1

Posted by on Sep 24, 2011 in การศึกษาดุลยภาพ | Comments Off

คำถามที่ผมได้รับบ่อยที่สุด ทั้งในวงสัมนาและแวดวงครูอาจารย์ ก็คือ “ทำไมการศึกษาจึงวิกฤติ” คนอื่นๆเขาก็ยกสาเหตุของวิกฤติการศึกษากันมากมาย แต่ผมกลับฉงนว่า “เรามีการศึกษาด้วยหรือ”

(more…)