นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

ประวัติ

ประวัติ
วิมล ไทรนิ่มนวล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2498 เป็นชางบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นนักเขียน ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2543 จากนวนิยายเรื่อง “อมตะ”

เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยรับราชการเป็นครูอยู่ 10 ปี แล้วลาออก เคยทำงานเป็นบรรณรธิการสำนักพิมพ์ทานตะวัน และเป็นบรรณาธิการสมทบ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด

วิมล ไทรนิ่มนวล เริ่มมีผลงานการประพันธ์เมื่อยังศึกษาอยู่ และผลงานเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ แมงมุมอ้วน นับแต่นั้นมาเขามีผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมทั้งประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น นวนิยายเรืองที่เด่นมากคือ งู คนทรงเจ้า (ได้สร้างเป็นภาพยนตร์) ดวงเดือนในห้วงน้ำ และ อมตะ

เรื่องสั้นของเขาที่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มคือชุด กระแสลมที่พัดกลับ วันฟ้าหม่น และ นิกส์เอดส์ วิมล ไทรนิ่มนวล สนใจสัจจะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง และได้สอดแทรกลงในงานเขียนสร้างสรรค์ของเขาด้วย

ผลงาน

 • แมงมุมอ้วน (เรื่องสำหรับเด็ก) พิมพ์ พ.ศ. 2525
 • กระแสลมที่พัดกลับ (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2526
 • งู (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527
 • คนจน (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2530
 • คนทรงเจ้า (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2531
 • โคกพระนาง (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2532
 • วันฟ้าหม่น (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2533
 • ผู้ไขว่คว้า (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534
 • ดวงเดือนในห้วงน้ำ (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534
 • นิกส์เอดส์ (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2538
 • จ้าวแผ่นดิน (นวนิยาย ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539
 • อมตะ (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543 และเป็น นวนิยายรางวัลซีไรต์ ( S.E.A. Write ) ประจำปี 2543
 • ความฝันของผีเสื้อ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546
 • วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ( นวนิยาย ) พิมพ์ครั้งแรก 2552