นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

ม้าลากรถ

ม้าลากรถ

ม้าลากรถ

ดวงตา…

ของม้าลากรถ

………………………………………

 

ม้าเกิดมามีสองตา

พระเจ้าธรรมชาติสร้างมา

ให้ดูโลกและดูตน

 

 

แต่ม้า…

กลับถูกคนใส่กำบังตา

เพื่อให้เดินไปข้างหน้า

สู่ปลายทางที่เปลี่ยนแปลง

 

คนเกิดมามีสองตา

พระเจ้าธรรมชาติสร้างมา

ให้ใช้ตาดูโลกและดูตน

 

แต่คน…

ผู้เป็นเจ้าของสองตา

ไม่ปรารถนาจะดูสิ่งใด

จะดูแค่สิ่งที่พอใจ

และใช้ตาคนอื่นดูแทน

 

คนไม่มีกำบังป้องตา

แต่ก็ดาหน้าไปหาปลายทาง

ตามคำกล่าวอ้าง

ว่าปลายทางมีนับแสนล้านตา

 

ใครปรารถนาจะได้ครองตา

ต้องทรหดฟันฝ่า

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

ฆ่ากันเพื่อแสนล้านดวงตา.

 

วิมล ไทรนิ่มนวล