นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

เหตุผลกับความเชื่อ

เหตุผลกับความเชื่อ

เหตุผลกับความเชื่อ

ไม่มีประโยชน์อะไร

ที่คุณจะอธิบายเหตุผล

แก่คนที่เชื่อไปก่อนแล้ว

สิ่งที่คุณควรทำก็คือ

ทิ้งเขาไว้ให้กอดรัดความเชื่อของเขาต่อไป

แล้วคุณก็เดินจากมา

จากนั้น ปัญหาของคุณกับเขาก็จะยุติ

แต่หากคุณเชื่อไปก่อนแล้ว

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ที่คุณจะไปฟังคำอธิบายเหตุผลของเขา

สิ่งที่คุณควรทำก็คือ

ทิ้งเขาให้ไว้กอดรัดอยู่กับเหตุผลของเขาต่อไป

แล้วคุณก็เดินจากมา

ปัญหาของคุณกับเขาก็จะยุติ

 

ชีวิตนั้นมักเดินหลงเข้าไปในม่านหมอกอันมัวมนเสมอ

ความเชื่อของเขาและเหตุผลของคุณ

ความเชื่อของคุณและเหตุผลของเขา

ไม่อาจกระจ่างตาชัดใจ ในม่านหมอกอันมัวมนนั้นได้

จนกว่าคุณและเขาจะก้าวออกมาสู่แสงสว่างด้วยกัน

แล้วดูหัวใจกันผ่านทางสายตา

ทั้งคุณและเขาก็จะรู้ว่า

ชีวิตที่แท้ไม่ต้องการพึ่งพาทั้งสองอย่างนั้นเลย.

 

วิมล ไทรนิ่มนวล