นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

แก่งเสือเต้น

แก่งเสือเต้น

แก่งเสือเต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจเต้น                        

เขาเล็งเห็น เต้นใน หัวใจป่า

จะแล่เนื้อ เถือหนัง ตั้งราคา                                             

เอาเขื่อนเข้า เข่นฆ่า ให้คามือ

แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจเต้น                        

วาระเร้น เซ่นด้วยป่า ใครอย่าหือ

รัฐบาล เลือกตั้ง ดังระบือ                                                  

จึงเข้าถือ อาญาสิทธิ์ คิดโครงการ

จะกี่เสียง กี่สิทธิ์ วอนคิดใหม่                          

ให้เปิดใจ ฟังความ นิยามขาน

แก่งเสือเต้น ค่าเป็น เช่นบำนาญ                                    

ให้ลูกหลาน ได้สดับ ทรัพย์แผ่นดิน

แต่กี่สิทธิ์ กี่เสียง ก็เพียงขลุ่ย                            

พวกควายทุย ฟังความ ก็หยามหมิ่น

ว่าเขื่อนสร้าง มูลค่า ให้แผ่นดิน                                      

เป็นทรัพย์สิน ส่วนกลาง ของสังคม

ว่าเขื่อนมี มูลค่า มหาประโยชน์                     

เพื่อลดโทษ อุทกภัย ให้เหมาะสม

ยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว อันรื่นรมย์                                 

ช่วยระดม เงินไว้ ในท้องถิ่น ฯลฯ

แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจระส่ำ                      

ความระยำ จัญไร รุกไล่สิ้น

เสือพาลูก บ่ายหน้า น้ำตาริน                                           

หมดแผ่นดิน จะอาศัย ให้โลกงาม

แก่งเสือเต้น เต้นใน หัวใจเต้น                        

กี่หัวใจ ที่ได้เห็น ความหยาบหยาม

กี่หัวใจ ที่แกร่งกล้า พยายาม                                            

อย่าแค่ถาม แต่ต้องต้าน ค้านเขื่อนครอง.

 

วิมล ไทรนิ่มนวล