นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

แม่วงก์

แด่….แม่วงก์

“ทุนของชีวิต”

………………………………………………………

ป่าแม่วงก์

ป่าแม่วงก์

 

โอ้…แม่วงก์

จะยืนหยัดมั่นคงนานแค่ไหน

จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือขาดใจ

จะห่มไห้จากนี้อีกกี่กาล

อกแม่คือถิ่นที่ของชีวิต

ปวงสัตว์ได้สถิตเป็นถิ่นฐาน

งามภูเขาเหล่าไม้งามสายธาร

ได้หล่อเลี้ยงสืบสานเนิ่นนานมา

แม่คือความดีที่โอบอุ้ม

คอยครองคุ้มฟูมฟักเฝ้ารักษา

ทั้งชั่วดีโง่เขลาเบาปัญญา

เสมอหน้าแม่รักประจักษ์ใจ

แม่คือความงามที่ลามหลั่ง

ทรงพลังสงบงามแม้ยามไหว

เป็นแรงรักแรงฝันบันดาลใจ

อบอุ่นใดเท่าถนอมอ้อมอกรัก

แม่คือความจริงทุกสิ่งสร้าง              

สื่อนำทางเห็นจริงสิ่งประจักษ์

เกิดปัญญาสว่างไสวในไตรลักษณ์

พ้นจากหลักเกิดตายไร้รากกอ

โอ้…..แม่วงก์

จะเสริมส่งลูกได้แค่ไหนหนอ

เขื่อนโขดเขลาคุกคามเข้าค้ำคอ

เพียงเพื่อก่อเงินให้พวกนายทุน

โอ้….พระพุทธธรรมค้ำจุนโลก

โปรดดับร้ายคลายโศก…วอนโลกหนุน

ช่วยรักษาแม่วงก์ไว้ให้เป็นทุน

เป็นมรดกอันสมดุลของชีวิต.

ป่าแม่วงก์

ป่าแม่วงก์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิมล ไทรนิ่มนวล