นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

บ่อนการพนัน บ่อนกาสิโน และระบบเศรษฐกิจกาสิโน

Posted by on Oct 7, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ, บทความ

บทความนี้เป็นการพยายามอธิบายวิกฤติและความแปลกแยก ความไม่เป็นธรรมของระบบทุนนิยม/ตลาดเสรี อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า "ทุนนิเวศนิยม" ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็น "นิเวศรัฐ" (ECOTOPIA) ครับ

Read More

เมื่อศีลธรรมไม่กลับมา เมื่อพุทธศาสนาถูกบิดเบือน

Posted by on Sep 25, 2012 in บทความ

พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เป็นปัญหาและสร้างปัญหา ทั้งปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้าและการเสพสารเสพติด ปัญหาทางจริยธรรม เช่น เอาแต่สิทธิแต่ไม่ทำหน้าที่ ปัญหาความยุติธรรม ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคลจนไปถึงระบบหรือกระบวนการยุติธรรม และอีกสารพัดปัญหาที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆ จนถ้าใครสนใจสักหน่อยก็จะรู้สึกได้ว่าสังคมไทยในวันนี้ “อยู่ยาก” และ “ไม่น่าอยู่” เพราะไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ทั้งหมดเกิดจากภัยมนุษย์ด้วยกันเอง

Read More

กัลยาณมิตร

Posted by on Aug 23, 2012 in บทความ

            ผมมีเพื่อนไม่มากนัก...

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 10

Posted by on Mar 15, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ

ฉบับที่แล้ว ผมเขียนว่าเราต้องเผากระทรวงศึกษาทิ้ง ไล่ครูออกเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าต่อต้าน หรือไม่ตั้งใจจะทำการศึกษาที่แท้ ส่วนพวกนักการศึกษาที่สถิตอยู่ในห้องแอร์ก็ควรเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นต่อมาได้ศึกษาเป็นวิชา “โบราณคดีทางความคิด” นั้น แม้เขียนทีเล่นทีจริง (ซึ่งคงได้ศัตรูเพิ่มอีกเพียบ – ถ้ามีคนอ่าน) แต่ก็เป็นความจริง และจะยืนยันในบทความนี้

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 9

Posted by on Mar 15, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ

ระบบการศึกษาทั้งหมดของเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องความจำ ไม่ใช่เรื่องเชาว์ปัญญา เอาแต่ยัดข้อมูลมากมายเข้าไปในความจำ ทำให้คนกลายเป็นเครื่องจักร มหาวิทยาลัยคือโรงงานที่เปลี่ยนคนให้เป็นเครื่องจักร มันเป็นช่วงเวลายี่สิบห้าปีที่สูญเสียไป- หนึ่งในสามของช่วงชีวิตของท่าน-ในการทำให้ท่านเป็นเครื่องจักร! และแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะคลี่คลาย ทำให้ท่านกลับมามีชีวิตเป็นแบบมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง

Read More

การศึกษาเพื่อความแปลกแยก ตอนที่ 8

Posted by on Mar 15, 2012 in การศึกษาดุลยภาพ

การศึกษาไทยจำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องมีการอภิวัฒน์ ไม่เพียงแค่ปฏิรูปอย่างที่ทำกันมาหลายยุคหลายสมัยและหลายครั้ง เพราะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านหลักการแต่อย่างใด เพราะการปฏิรูปเป็นเพียงการกระทำให้สิ่งเดิมแข็งแรงขึ้น พัฒนาขึ้น ถ้าสิ่งเดิมเป็นสิ่งดีก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามันไม่ดี หมายความว่ามันผิดทิศผิดทางและผิดที่ก็จะยิ่งส่งเสริมให้มันผิดมากขึ้นไปอีก และยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

Read More
Page 1 of 3123