นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

นักมังสวิรัติ

Posted by on Aug 27, 2012 in เรื่องสั้น

เมื่อตอนเป็นเด็ก ผมมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่พูดถึง อมนุษย์ ภูต ผี ปีศาจ ซาตาน เรื่อยไปจนกระทั่งถึงพวกนางฟ้า เทวดา พระอินทร์ พระพรหมอยู่เสมอ แล้วผมก็จินตนาการรูปร่างหน้าตาของพวกเหล่านี้ให้น่าเกลียดน่ากลัว

Read More