นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล

เมื่อศีลธรรมไม่กลับมา เมื่อพุทธศาสนาถูกบิดเบือน

Posted by on Sep 25, 2012 in บทความ

พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เป็นปัญหาและสร้างปัญหา ทั้งปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้าและการเสพสารเสพติด ปัญหาทางจริยธรรม เช่น เอาแต่สิทธิแต่ไม่ทำหน้าที่ ปัญหาความยุติธรรม ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคลจนไปถึงระบบหรือกระบวนการยุติธรรม และอีกสารพัดปัญหาที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆ จนถ้าใครสนใจสักหน่อยก็จะรู้สึกได้ว่าสังคมไทยในวันนี้ “อยู่ยาก” และ “ไม่น่าอยู่” เพราะไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ทั้งหมดเกิดจากภัยมนุษย์ด้วยกันเอง

Read More